Distriktssköterskor - Massor med information om Distriktssköterskor
Distriktssköterskor

Distriktsköterskor är i grunden sjuksköterskor som har fått en speciallistutbildning för att kunna arbeta inom landstingets primärvården men även inom kommunens sjukvård.

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF)

Distriktssköterskorna har en egen förening Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF. Denna förening har funnits sedan 1959 och har omkring 4000 av Sveriges 9000 distriktssköterskor som medlemmar.

Titeln Distriktsköterska

Titeln Distriktsköterska är namnskyddad och de flesta distriktssköterskor har arbetet inom kirurgi eller invärtes medicin innan de specialistutbildar sig till distriktsköterskor.

Utbildning till distrktssköterska

För att bli distriktssköterska krävs en sjuksköterskeutbildning i grunden och sedan yrkeserfarenhet. Den specialistutbildning som sedan följer för att bil distriktsköterska är oftast på 75 högskolepoäng (2.5 terminer). Distriktssköterskeutbildningen genomförs på universitet eller högskola och kan läsas i viss mån på distans samt brukar innehålla moment så som:

  • Geriatrik (sjukvård av äldre pesoner)
  • Sjukvård och hälsovård för ungdomar och för barn
  • Folkhälsovetenskap
  • Omvårdnad


Rättigheter för distriktssökterskor

Distriktsköterskor har rätt att förskriva vissa receptbelagda läkemedel med utför även vaccineringar och kan sy ihop mindre sår.

Arbetsplatser för distriktssköterskor

En distriktsköterska kan arbeta på många olika arbetsplatser. Många har kommit i kontakt med distriktssköterskor på vårdcentraler i primärvården eller i skolsjukvården. Distriktsköterskorarbetar också på barnavårdscentraler (BVC) och mödravårdscentraler (MVC). Det finns också flera distriktssköterskor som arbetar inom den öppna mottagning för rådgivning, omvårdnad av sår, vaccineringar eller allmänkontroll.

Distriktssköterskor sköter också om hemsjukvården där de vårdar personer med kroniska sjukdomar eller personer i livets slutskede i deras egna hem.

Mål för distriktsssköterskor

Distriktsköterskor är en mycket viktig del i det svenska samhällets välbefinnande, både när det gäller att åtgärda och lindra sjukdomssymptom men även att förebygga sjukdomar. Grundpelarna i distriktsskötersernas arbete är följande mål.

  • Förebygga sjukdomar
  • Åtgärda sjukdomar och sjukdomssymptom
  • Lindra sjukdomars konsekvenser
  • Distriktssköterskorna ska hindra och lindra människors sjukdomar och arbeta för en förbättrad allmänhälls hos alla åldrar och samhällsklasser

Distriktsjuksköterskorna kan hjälpa till med allt från hälsporrar, artros eller någon form av andra sjukdomar.

Löneläge för distriktssköterskor

All distriktsköterskor har lång eftergymnasial utbildning. Dels har det först blivit sjuksköterskor och sedan prakiserat för att därefter vidareutbildat sig till distriktssköterskor (75 hp).

Lönen för distriktssköterskor varierar i Sveriges landsting och är högst i Stockholm. Medellönen i landstingen varierar från 32.000 kr/mån upp till 39.000 kr/mån. Denna lön är förhällandevis låg med avseende på utbildningstid, ålder och ansvar.

Rimligt vore att distriktssköterskornas medellönerna höjdes med mellan 6.000-8.000 kr/mån jämfört med andra mer mansdominerade ytken i näringslivet. Sjuksköterskor som arbetar på privatsjukhus eller hos privatläkare kan tjäna omkring 5.000 kr mer i månaden.

Framtida behov av distriktssköterskor

Behovet av nya distriktssköterskor kommer vara mycket stort i framtiden, dels beroende på stora pensionsavgångar från de som är distriktssköterskor nu men även fler äldre i samhället. Detta kommer leda till stort och i vissa områden akut behov av distriktssköterskor.

Den stora bristen på distriktssköterskor kommer leda till en löneglidning som kommer att kompensera det låga löneläget som distriktssköterskorna har idag.